Szlaki turystyczne piesze

Drukuj
Utworzono: wtorek, 07, maj 2013
Przez Gminę Nowy Żmigród przebiegają dwa szlaki turystyczne. Pierwszym z nich jest odcinek głównego szlaku beskidzkiego oznaczony kolorem czerwonym, rozpoczynający się w Zdyni a kończący w Chyrowej. Drugi to szlak oznaczony kolorem zielonym Folusz - Ożenna.
Długość szlaku czerwonego wynosi 43 km, czas przejścia tego szlaku to 15 godzin. Początek szlaku znajduje się w północnej części wsi Zdynia, skąd biegnie w kierunku Popowych Wierchów (684 m.). Po przejściu kilku kilometrów, przekracza potok Balnicki, wzdłuż którego biegnie ścieżka ze szlakami znaku żółtego. Szlaki czerwony i żółty prowadzą dalej wspólnie doliną Zawoi aż do wioski Wołowiec 2,15 godz. marszu od Zdyni. Po pewnym czasie szlak zbacza w prawo prowadząc do Bartnego. Dalej szlak czerwony łączy się ze szlakiem niebieskim, osiągając wschodni kraniec wsi Bartne. Na rozgałęzieniu dróg szlaki skręcają w prawo na drogę prowadzącą do schroniska. Jest to już dwunasty kilometr szlaku. Schronisko PTTK "Pod Mareszką" (600 m.). Od schroniska szlak kieruje się na północny - wschód, prowadząc na szerokie siodło zwane Majdan (628 m.). Z siodła szlak podchodzi stromo do grzbietu Magury Wątkowskiej. W obniżeniu szlak czerwony skręca wkraczając na teren Magurskiego Parku Narodowego i dalej prowadzi grzbietem Wątkowej na północny - wschód biegnąc przez szerokie siodło (700 m.). Z siodła szlak prowadzi dalej stara leśna dróżką na wschód idąc przez Świerzową (805 m.), a następnie schodzi w głębokie obniżenie (640 m.) u podnóża góry Trzy Kopce (696 m). Następnie szlak czerwony łączy się ze szlakiem żółtym kierując się na południe. Po przejściu przez polanę przy prymitywnym schronisku dla robotników szlaki się rozdzielają. Następnie szlak czerwony podchodzi na szczyt Kolanina ( 706 ), z którego zbiega do drogi gminnej. Następnie szlak prowadzi przez lokalne wyniosłości, z ostatniego wierzchołka zbiega stromo w wydatne obniżenie, przez które przebiega droga z Nowego Żmigrodu do Krempnej. Szlak dochodzi do Przełęczy Hałbowskiej (540 m) skąd kieruje się drogą leśną na wschód. Najpierw łagodnie, a potem stromo podchodzi na grzbiet Kamienia omijając jego zachodnią najwyższą kulminację ( 714 m). Szlak przewija się na wschodnią stronę góry i bardzo stromym zboczem zbiega w dół do leśnej drogi, po czym dochodzi do szosy publicznej schodząc w dolinę Wisłoki. Przed mostem na Wisłoce do szlaku czerwonego dołączają znaki zielone, ale po przeciwnej stronie rzeki ponownie się rozdzielają. Szlak czerwony biegnie krótko przez wieś, a potem rozpoczyna długie podejście polnymi drogami w górę na wierzchowinę tak zwanego pasma Łysej Góry. Trasa biegnąc wśród pól i łąk jest bardzo urozmaicona, obfituje w ładne widoki. Dróżka biegnąc brzegiem zalesionego parowu doprowadza do grzbietu i rozwidlenia dróg pod lasem. Można stąd łatwo dojść do wieży - krzyż na Grzywackiej niespełna 1 km. Szlak skręca w prawo i lasem, a potem łąkami podchodzi w górę na kulminację Łysej Góry ( 641 m). Szlak prowadzi starą dróżką biegnącą wierzchowiną pasma w kierunku wschodnim. W roztaczającym się przed nami krajobrazie dominuje charakterystyczny stożkowaty szczyt Cergowej. Droga pokonuje kilka lokalnych kulminacji, z których najznaczniejsza jest Polana ( 651 m ) i pozostawiając z prawej strony szczyt Dani ( 696 m) schodzi w dolinę Iwielki. Ostatnią miejscowością jest Chyrowa, wieś w dolinie rzeki Iwelki znana z ciekawej cerkwi. Dalej czerwonym szlakiem można dojść do pustelni św. Jana z Dukli - 3 godz ( Wnuk 2000 )

Szlak znakowany kolorem zielonym o długości 38,5 km i czasie przejścia 12,30 godz. Początek tego szlaku znajduje się w centrum Folusza ( 380 m). Od istniejącego tu węzła szlaków kieruje się na południowy wschód. Biegnie drogą wiejską, a potem leśną, prowadzącą w górę doliny potoku Potasówka. Szlak prowadzi do szlabanu skąd odgałęzia się w prawo ścieżka do Wodospadu Magurskiego. Szlak na znacznym odcinku podąża leśną drogą wijącą się dnem doliny. Po około 3 km, na ostrym załomie drogi, szlak skręca w lewo w las i starą dróżką podchodzi stromo w górę w otoczeniu piękny bukowy starodrzew. Następnie poprzez wąski grzbiecik ciągnący się od Smyczki (673 m ) do góry Czerska ( 611 m ), przewija się na północną stronę osiąga przełęcz zw. też Smyczka ( 545 m). Ponad siodłem od strony północnej wznosi się skalista dwuwierzchołkowa kulminacja góry Zamkowej zwanej też Zamczysko ( 517 ). Z siodła szlak zbiega stromo w dolinę potoku Szczawa, gdzie napotyka znaki żółte szlaku Mrukowa - Krempna. Dalej podąża gruntowaną drogą w dół doliny, ku widocznym dalej zabudowaniom wsi Mrukowa. Od rozwidlenia szlak podąża drogą wiejską na północ, potem skręca na boczną dróżkę, przekracza potok i stromym stokiem wspina się w górę na obszerne wzgórze Bucznika ( 518 m ). Za kulminacją Bucznika szlak zbiega w dół i kierując się na północny zachód prowadzi dalej lasami schodząc w dolinę Wisłoki, którą osiąga w rejonie wioski Mytarz. Drogą przez wieś a następnie kładką przechodzi na drugą stronę Wisłoki i wspina się na stromy brzeg doliny. Dochodzi do Nowego Żmigrodu i od rynku , główną ulicą dawnego miasteczka szlak kieruje się na południe. Za mostkiem na Poddębiczu skręca na boczną drogę w lewo, prowadzącą do przysiółka Podgóry. Minąwszy ostatnie zabudowania, poprzez las wydostaje się do grzbietu pasma Łysej Góry. Wkrótce potem dróżka doprowadza na odkryty wierzchołek góry Grzywackiej (567 m ) ozdobiony wysokim krzyżem. Od szczytu szlak kieruje się na południe i kamienistą dróżką schodzi w dolinę Wisłoki. Szlak zielony przekracza Wisłokę i polną dróżką wyprowadza na boczny grzbiecik spływający od widocznego na południe zalesionego masywu Kamienia. Dróżka prowadzi wierzchowiną wśród pól i łąk, z ładnymi widokami na okolicę, w końcu dociera do krawędzi lasu i jednocześnie granicy Magurskiego Parku Narodowego. Dalej lasem w górę. Szlak dochodzi do drogi tak zwanej stokówki i wkrótce napotyka szlak czerwony. Tu oba szlaki opuszczają stokówkę. Dalej ścieżką, która stromo, w poprzek zalesionego stoku, wyprowadza na grzbiet Kamienia. Z grzbietu szlaki schodzą na zachodnią stronę góry do leśnej dróżki i tu się rozdzielają. Po wyjściu z lasu wyprowadza na odkryte wzgórze ( 452 m) z rozległymi widokami na dolinę Wisłoki, Krempną i jej otoczenie. Następnie szlak prowadzi do środka wsi na południe w kierunku Ożennej. Po około 5 km, przed zabudowaniami dawnego PGR, szlak skręca w boczną drogę w prawo. Polną dróżką prowadzącą skrajem lasu i łąk, podchodzi stromo na wyniosłą górę Wysokie. Odsłonięty szczyt góry wznoszący się 240 m ponad doliną potoku Krempna jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc na całym szlaku. Z Wysokiego szlak trawiastym stokiem schodzi na południe docierając do składu drewna usytuowanego na załomie drogi Krempna - Grab. Ożenna jest miejscowością gdzie szlak zielony kończy się na połączeniu ze szlakiem granicznym (znaki niebieskie) (Wnuk 2000).
Sunday the 19th.